Digital Marketing Strategist : บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

Services

Our Digital Services

We are driven by the passion to explore new strategies, innovate, and experiment. Our mission is to maximize the reputation, performance and positioning of our customers.
Search Engine Optimization
Search Engine Optimization

To make the website appear on the first page (Top 10) the results of the search engine in the world is Google, Yahoo! Bing and comprehensive number of Internet users, about 800 million people, 104 languages and 225 countries around the world.
By staff and consultants with long experience of over 10 years.
Guaranteed Top 10, 20 in google, yahoo, bing.
Ranked by picking up keywords that fact. I do not mind paying top

 

Today there will be millions of searches performed on the Internet, many of them looking for exactly what you are selling. The process of getting your website to the top of the search engines is known as search engine optimization (SEO). SEO has proven to be one of the most cost-effective forms of marketing available.

Search engine optimization (SEO) is the process of improving the volume or quality of traffic to a web site from search engines via "natural" or un-paid ("organic") search results as opposed to search engine marketing (SEM) which deals with paid inclusion. Typically, the earlier (or higher) a site appears in the search results list, the more visitors it will receive from the search engine. SEO may target different kinds of search, including image search, local search, video search and industry-specific vertical search engines. This gives a web site web presence.

seo

As an Internet marketing strategy, SEO considers how search engines work and what people search for. Optimizing a website primarily involves editing its content and HTML and associated coding to both increase its relevance to specific keywords and to remove barriers to the indexing activities of search engines.

The acronym "SEO" can refer to "search engine optimizers," a term adopted by an industry of consultants who carry out optimization projects on behalf of clients, and by employees who perform SEO services in-house. Search engine optimizers may offer SEO as a stand-alone service or as a part of a broader marketing campaign. Because effective SEO may require changes to the HTML source code of a site, SEO tactics may be incorporated into web site development and design. The term "search engine friendly" may be used to describe web site designs, menus, content management systems, images, videos, shopping carts, and other elements that have been optimized for the purpose of search engine exposure.

We offer 2 target market such as :

 1. 1. Global Market SEO (English Language and Other Language)

Our Global Search Engine Optimization will make your web site appear on the top 5,Top 10 or Top 20 under English keywords or Other Language Keyword when the search is done on the 3 major Search Engines accounting for almost 100% of the users, namely:

2016-07-31_18-59-32

 1. 2. Thailand Market SEO (Thai Language)

Soc Net Co., Ltd. is proud to offer the service that will make your web site appear on the top 5,Top 10 or Top 20 under Thai keywords when the search is done on the 3 most famous Search Engines in Thailand

2016-07-31_19-01-52

 

SEO Process

 1. 1. Pre SEO Analysis (Your Site)
 2. 2. Competitor Analysis
 3. 3. Keyword Research & Analysis
 1. 4. Website Optimization

-         Site Architecture

-         Internal Linking Structure

-         Content Optimization

-         On-Page Optimization

-         Page Speed

 1. 5. XML Sitemap & Feed Submission
 1. 6. Vertical Search Optimization

-         Image Search

-         Local Business Search

-         Video Search

-         News Search

-         Blog Search

-         Shopping Search (Product Search)

 1. 7. Link Building
 2. 8. Ongoing Reporting

-         Ranking Report

-         General Web Analytics Report

-         Conversion Report

 1. 9. Maintenance and Continuous Improvement

-         Link Building

-         Monitoring Ranking, Web Analytics & Conversion

-         Reviewing Optimization Work and Updating if Required

-         Monitoring new phrases that are related to your products/offerings

 

 

Read More
Digital Marketing Plan
Digital Marketing Plan

Advertise with Google AdWords ads in the Sponsored Links section next to search results to boost website traffic and sales. With Google AdWords pay-per-click (PPC) keyword advertising, you only pay for results. AdWords is an essential online marketing solution for any website owner and any type of business.

 

PPC

PPC (sem)

 

For example, site and location

PPC social

 

PPC ig

Read More
Pay Per Click
Pay Per Click

Social Networking เป็นสังคมที่เราสามารถรู้จักเพื่อนๆของเพื่อน และทำให้เป็นเพื่อนของเราได้ อีกด้านหนึ่ง เพื่อนของเรา อยากรู้จักเพื่อนๆของเรา ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเป็นการรู้จักกันต่อไปเป็นทอดๆ คล้ายเครือข่ายใยแมงมุม ที่โยงกันไปมาได้

 

เว็บไซต์อย่าง MySpace, Hi5, Facebook ภาษาในโลกออนไลน์ยุค Web2.0 เค้าจะเรียกกันว่า "Social Networking" ซึ่ง Social Networking นี้ เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของสังคมประเภทหนึ่ง ที่มาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ตหรืออาจจะเรียกว่า Online Community

การที่จะสร้าง Social Networking นี้ไม่ง่าย ที่จะประสบความสำเร็จ เพราะเบื้องหลังการมีสังคมประเภท Social Networking

มันมีอะไรมากกว่านั้น

บริการ Social Networking ที่จะนำเสนอมี 4 บริการ ดังนี้ :

social network

Read More
Content & Social Media Management
Content & Social Media Management

Post Content or VDO in web2.0 such as webboard , Blog, Social Bookmarking, Social Networking

 

แบ่งการโฆษณาออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. Thailand Target แบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง ดังนี้

 • Thailand Social Bookmark Website หมายถึงเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับเก็บหน้า web page ต่างๆที่เราชื่นชอบ มันก็คลายๆกับ Add to Favorite ใน IE แต่ถ้าเราใช้ Favorite ใน browser เราก็จะเห็นแค่คนเดียว ดังนั้นเราจึงควรไป save ไว้ใน Social Bookmark ด้วยก็จะมีอีกหลายๆคนได้อ่านหรือได้ชม page นั้นด้วย และเว็บไซต์ Social Bookmark นี้เป็นเว็บไซต์ที่เรียกให้ Search Engine เข้ามาหาเว็บเราได้บ่อยๆด้วย ซึ่งถ้าเรามี Bookmark เว็บไซต์ของเราในเว็บ Social Bookmark นี้ก็จะกระจายข่าวสารของเราไปยังบุคคลอื่นทั่วโลกที่นิยมใช้เว็บ Social Bookmark นี้เหมือนกัน ตัวอย่างเว็บ Social Bookmark ที่ได้รับความนิยมเช่น Digg, Delious, Reddit, Yahoo Bookmark, Yahoo Buzz ฯลฯ
 • Classified Advertising  เป็นเว็บไซต์ที่อนุญาตให้โพสต์โฆษณาหรือประกาศต่างๆได้ เช่น sanook.com, kapook.com, pantipmarket.com ฯลฯ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Comment Posting  เป็นการโพสต์บทความข่าว หรือแสดงความคิดเห็นตามเว็บบอร์ดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือมีการพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า
 • VDO Submission : โพสต์วีดีโอข่าวต่างๆตามเว็บไซต์แชร์วีดีโอ เช่น youtube.com, video.mthai.com, msn vdo, photobucket, video.sanook, clipmass, ฯลฯ โดยใช้หลักการ SEO เข้ามาช่วยเพื่อช่วยให้วีดีโอข่าวนั้นสามารถติดอันดับใน Search Engine ได้

2. Global Market แบ่งออกเป็น 6 ช่องทางดังนี้

 • Social Bookmark หมายถึงเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับเก็บหน้า web page ต่างๆที่เราชื่นชอบ มันก็คลายๆกับ Add to Favorite ใน IE แต่ถ้าเราใช้ Favorite ใน browser เราก็จะเห็นแค่คนเดียว ดังนั้นเราจึงควรไป save ไว้ใน Social Bookmark ด้วยก็จะมีอีกหลายๆคนได้อ่านหรือได้ชม page นั้นด้วย และเว็บไซต์ Social Bookmark นี้เป็นเว็บไซต์ที่เรียกให้ Search Engine เข้ามาหาเว็บเราได้บ่อยๆด้วย ซึ่งถ้าเรามี Bookmark เว็บไซต์ของเราในเว็บ Social Bookmark นี้ก็จะกระจายข่าวสารของเราไปยังบุคคลอื่นทั่วโลกที่นิยมใช้เว็บ Social Bookmark นี้เหมือนกัน ตัวอย่างเว็บ Social Bookmark ที่ได้รับความนิยมเช่น Digg, Delious, Reddit, Yahoo Bookmark, Yahoo Buzz ฯลฯ
  social bookmark
 • Classified Advertising (Shopping & Travel) หมายถึงเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ประกาศโฆษณาได้ เช่น Craigslist, WorldStuffer, Americanlisted
  Classified
 • Comment Posting  หมายถึงจะทำการไปโพสต์แสดงความคิดเห็นตามเว็บบอร์ดต่างๆ เช่น
  http://www.thailand.com
  http://forums.moneysavingexpert.com/forumdisplay.html?f=5
  http://www.fatwallet.com/
  http://www.canuckabroad.com/forums/
  http://boards.bootsnall.com/
  http://www.travellerspoint.com/forum.cfm
  http://www.travellerspoint.com/forum.cfm
 • Blog Review บจก.ซ็อคเน็ต ได้ทำการสร้างเน็ตเวิร์คเพื่อช่วยให้ Search Engine สามารถรู้จักเว็บไซต์ของ MBK ได้เร็วขึ้น เนื่องจากเป็นระบบเว็บ 2.0 ซึ่งทาง Search Engine จะให้ความสำคัญมาก โดยเว็บบล็อกทั้ง 1,000 บล็อกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เรียกได้ว่าคนละ IP กันจึงเป็น Black Link ที่มีคุณภาพ และทางเราก็จะดำเนินการเขียน Review ที่เกี่ยวข้องกับ MBK และทำการโพสต์ให้อย่างสม่ำเสมอภายในระยะเวลา 1 ปี
 • Lodging Review  (Yahoo Travel, Trip Advisor) เป็นการเขียน Review เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก MBK มากขึ้นโดยจะเน้นไปยังเว็บไซต์กลุ่มท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ทำการ Review เช่น Trip Advisor, Yahoo Travel, Lonely Planet
 • Article Marketing
  เนื่องจากพฤติกรรมของคนต่างชาติให้ความสนใจเกี่ยวกับการอ่านบทความเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งช่องทางนี้เราสามารถสอดแทรกการโฆษณาธุรกิจของเราลงไปได้ ทั้งนี้จะทำให้เราได้ Traffic จากผู้เข้ามาอ่านบทความของเรา 2 ทางคือได้มาจากคนที่เข้ามาอ่านบทความในเว็บไซต์ Article ต่างๆ โดยตรง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และอีกช่องทางคือได้จากการที่เรา Optimize บทความเราในเว็บไซต์ Articles ให้ติดอันดับใน Search Engine ก็จะเพิ่มโอกาสให้คนเจอบทความของเราได้มากขึ้นข้อมูลทั้ง 9 Article Directories จาก Compete.com ดังนี้

  • EzineArticles.com: Unique Visitors 11,907,632 & Visits 16,993,082
  • Squidoo.com: Unique Visitors 5,118,776 & Visits 7,230,009
  • Buzzle.com: Unique Visitors 2,872,423 & Visits 3,242,562
  • ArticlesBase.com Unique Visitors 2,763,163 & Visits 3,347,855
  • GoArticles.com: Unique Visitors 429,384 & Visits 699,123
  • ArticleAlley.com: Unique Visitors 400,555 & Visits 451,417
  • ArticleDashboard.com: Unique Visitors 192,890 & Visits 300,911
  • IdeaMarketers.com: Unique Visitors 183,582 & Visits 236,474
  • Amazines.com: Unique Visitors 129,073 & Visits 166,347

ผลที่จะได้รับ Social Search Optimization

 1. ติดอันดับหน้าแรกใน Search Engine ได้เร็วขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หลัก
 2. ทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 3. เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 4. เพิ่มปริมาณจำนวน Listing ที่ติดอันดับใน Search Engine มากขึ้น
 5. เพิ่มปริมาณ Traffic ให้กับเว็บไซต์
 6. ได้รับปริมาณ Back Link ที่มากขึ้น
 7. เป็นการผลักดันให้คีย์เวิร์ดที่ได้ทำ SEO ติดอันดับได้ดีขึ้น
 8. เพิ่มโอกาสให้ได้รับ Page Rank ที่ดีขึ้น

 

Read More
Digital Production
Digital Production
Read More
Analze & Stats
Analze & Stats
Read More

Online Advertising!

Got your website top in search engine, boost your sale and boost your Earning. We will do you website SEO